Bina Yönetim Hizmetleri

Bina Yönetim Hizmetleri

Profesyonel apartman ve site yönetiminde, yönetim kadrosu, idari kadro, teknik kadro ile doğru çözüm ve uygulamaların bulunduğu yer olan Bina Yönetim – Destek Hizmetleri, Profesyonel Apartman Yöneticiliğini, 634 Sayılı KMK’nun verdiği yöneticilik görevine ek olarak altı aylık periyodik kontrollü Teknik Destek Paketi hediyesiyle daha farklı, daha doğru, daha ekonomik hizmetler sunmaktatır.

 • Yönetim planı, genel kurul kararları ve süre gelen yönetim faaliyetlerine istinaden avansların bağımsız bölümlere paylaştırılması.
 • Toplantı çağrısı, toplantı kararları ve işletme projelerinin imza karşılığı veya posta ile tebliği.
 • İşletme projesinin hazırlanması.
 • İşletme defterinin tutulması.
 • Hukuk müşaviri ile noter ihtarname ve icra uygulama işlemleri.
 • Aidat, yakıt, su, sıcak su, demirbaş, bakım vb. giderlerin bağımsız bölümlere paylaştırılması.
 • Yapılan her türlü harcamanın belgeli olması hususuna itina göstermek.
 • Yapılan harcamalarla ilgili olarak denetçinin isteği halinde kendisine bilgi vermek, denetçinin gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde apartman ile ilgili hesap ve kayıtları hazır bulundurmak.
 • Mal sahibi, oturma hakkına sahip ve kiracıların borç alacak hesaplarının tutulması.
 • Binanın aylık bağımsız bölümlerinin borç alacak ve gelir gider hesaplarının hazırlanması.
 • SGK aylık prim bildirgeleri, kapıcı, görevlilerin vizite kağıtları ve maaş bordrolarının hazırlanması.
 • Kapıcı hizmeti iş akid sözleşmelerinin yapılması.
 • Har ay aidat tablosu ve gelir – gider hesaplarının bina tebliğ panosuna asılması.
 • Yönetim döneminin bitiminde kat malikleri kurulu olağan toplantısını toplantıya çağırmak.
 • Denetçinin talep etmesi halinde en geç bir hafta içerisinde kat malikleri kurulunu olağan üstü toplantıya çağırmak.
 • Her ay aidat tablosu ve gelir/gider hesaplarının bağımsız bölümlere bir elektronik posta (e-mail) ile gönderilmesi (bağımsız bölüm sakinleri tarafından elektronik posta adresi yazılı olarak bildirildiğinde)
 • Binada çıkan ortak alan su, elektrik diafon, rogar, pvc pis su tesisatı, çatı, hidrofor, pompalar, bariyer, otomatik garaj kapısı, genleşme ve basınç tankları, oksijen kaynaklı onarımlar, kalorifer kazan ana kolon tesisatı, mekaniği arızalarına müdahale edilmesi.
 • İnternet sayfasımızdan aylık apartman hesaplarının görüntülenmesi.
 • İnternet sayfasımızdan toplantı kararlarının görüntülenmesi.
 • 634 Sayılı KMK’nun verdiği diğer görevler.